Wie we zijn

Datawerken is een gespecialiseerd ICT-bedrijf dat praktische softwareoplossingen maakt voor organisaties in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Wij bestaan vijfendertig jaar en werken voor organisaties in heel Nederland. Wij hebben vanaf de start een grote klantenkring opgebouwd met tevreden klanten en gebruikers. Datawerken is het eerste softwarebedrijf in Nederland met een volwaardig cliëntvolgsysteem voor de welzijnssector.

Onze missie is het leveren van praktische softwareoplossingen aan organisaties en medewerkers in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening waardoor zij hun cliënten, vrijwilligers en relaties nog beter van dienst kunnen zijn. Onze software oplossingen voldoen aan alle eisen op gebied van gegevensbescherming en privacy.

Op 31 december 2023 sluit Datawerken de virtuele deuren. Dan komt er een eind aan 35 jaar dienstverlening in de sector Zorg en Welzijn, en daarmee ook aan RegiPro.Net.

Het begon rond 1988 met het registratieprogramma REGI voor sociaal raadslieden, ter vervanging van de (anonieme) papieren registratieformulieren. Het tellen en turven om aan jaarcijfers te komen en die landelijk bij elkaar op te tellen veranderde in diskettes die per post naar Amsterdam werden gestuurd.

Daar werd al snel het kennissysteem ADDI aan toegevoegd, om de effecten van uitkeringen en subsidies voor cliënten van sociaal raadslieden door te rekenen en te optimaliseren. Regelmatige updates (aanvankelijk op 5,25“ diskettes, later 3,5”) werden per post toegestuurd aan de abonnees. Interessant detail is dat het ene ministerie subsidie voor de ontwikkeling verstrekte, terwijl het andere tandenknarsend toekeek hoe cliënten geholpen werden bij het optimaliseren van de van de overheid te ontvangen bedragen.

Ter vervanging van de papieren adreslijsten werd het sociale kaart programma SOKI geïntroduceerd, met de mogelijkheid daar eigen organisaties en contactpersonen aan toe te voegen. Ook hierbij werd gewerkt met regelmatige updates op diskette, later CD-Rom.

De klantenkring breidde zich rap uit, deels per sector, zoals de Jongeren Advies Centra (JAC’s), deels via mond-tot-mondreclame tussen welzijnsinstellingen.

REGI werd al snel uitgebreid met registratie van cliëntgegevens en dossiervorming, zodat de dienstverlening per cliënt in beeld gebracht kon worden. Met een netwerkversie werd REGI ook interessant voor grotere welzijnsinstellingen die voorzichtige stappen zetten met Novell netwerken. Maar REGI kende ook al de mogelijkheid gegevens van verschillende locaties per diskette samen te voegen. In Rotterdam deed onze samenwerkingspartner ProMD die uitwisseling op de fiets!

Aanpassingen en uitbreidingen van REGI maakte het programma ook geschikt voor andere gebruikersgroepen, die dan een aangepaste toepassing kregen met een eigen naam:
KIS-A en KIS-B (Klacht Informatie Systeem) voor klachtopvang in de gezondheidssector, zowel voor de regionale externe klachtopvang als de klachtenfunctionarissen in ziekenhuizen. Datawerken was ook inhoudelijk betrokken bij het ontwikkelen van een landelijk model voor de registratie van klachten.
HEDI (Hulp en Dienstverlening) en DINI (Maaltijdvoorziening met dieetwensen) voor met name het ouderenwerk en ouderenadvies, met de mogelijkheid om naast dossiers ook de maaltijdvoorziening (met dieetwensen en rijroutes voor vrijwilligers) uit te voeren. Onze samenwerkingspartner ProMD speelde daar een belangrijke rol in.
E
LVVIS dat in opdracht van de toenmalige LVV werd ontwikkeld voor vrijwilligersvacaturebanken, om vacatures van organisaties en vrijwilligers op zoek naar vrijwilligerswerk tot elkaar te brengen.
Met de overname van ORKA als registratiepakket voor het AMW in met name Zuid-Holland en Zeeland werd de volgende stap gezet: het in een aantal stappen ombouwen van die applicatie tot een generiek registratie systeem, waarin verschillende vormen van dienstverlening in één applicatie en onder één naam konden worden samengebracht: RegiPro. Een aantal jaren later volgde de webapplicatie RegiPro.Net.

Ook SOKI heeft een aantal varianten gekend, onder andere voor het Bureau Sociale Kaart in Rotterdam (BSKZOEK) en de Rampentelefoon voor gemeentelijke overheden (RATEL). Uiteindelijk zijn zowel SOKI als ADDI ingehaald door internet.

De basis van RegiPro.Net met een dossier gekoppeld aan een cliënt of cliëntsysteem, met een of meer vormen van dienstverlening (trajecten of producten) waarin contacten, documenten en deelname aan groepsgerichte activiteiten kan worden vastgelegd bleek breed toepasbaar: van sociaal raadsliedenwerk, algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk en ouderenwerk/ouderenzorg tot online vacaturebanken, begeleiding van remigranten,  steunpunten huiselijk geweld en veilig thuis, zorg en overlast, klachtopvang tot keuringen bij gemeentelijke instanties, zoals voor parkeerkaarten en leerlingenvervoer.

Klanten van Datawerken zijn tijdig op de hoogte gesteld van dit einde, en hebben de mogelijkheid gekregen om kosteloos over te stappen naar Central Station 2.0 van SimacTriangle. En daar is ruim gebruik van gemaakt.