Cursus

Datawerken verzorgt cursussen voor gebruikers van RegiPro.Net.

Wij onderscheiden verschillende soorten cursussen:

• voor (nieuwe) gebruikers: om ze op weg te helpen met het programma (afhankelijk van het programma één of tweesessies) en training in het gebruik in het dagelijks werk.

• voor gebruikers die als beheerder van het programma optreden: instellen; aanpassen/wijzigen registratieformulier, vragen en antwoorden (één sessie)

• voor gebruikers: opfriscursus (één sessie)

In de cursus wordt - naast uitleg over de werking van het programma en de gehanteerde registratiemethode - geoefend. De inhoud wordt in overleg met de gebruiker bepaald. 
In verband met het Coronavirus worden cursussen alleen online via Teams gegeven, in sessies van 2 uur voor maximaal 8 deelnemers.