Nieuws
Veilig Thuis
De VNG heeft vijf producten beoordeeld voor gebruik bij Veilig Thuis instellingen. RegiPro.Net van Datawerken is daar één van.
RegiPro.Net volgt het Informatieprotocol AMHK op de voet: melding, advies en onderzoek; met de mogelijkheid de dienstverlening uit te breiden met extra producten, zoals vervolgproducten, Wet Tijdelijk Huisverbod, AWARE en monitoring.
Aan de dossiers kunnen verschillende personen toegevoegd worden, waaronder ook ketenpartners waar mee wordt samengewerkt. Via e-mail wordt automatisch informatie aan die ketenpartners gevraagd. Met behulp van taken worden medewerkers herinnerd aan de noodzakelijke stappen die gezet moeten worden om het betreffende product volgens protocol af te handelen.

Op het moment van beoordelen was RegiPro.Net het enige product dat bij Veilig Thuis organisaties ook daadwerkelijk in gebruik is (Regio Gooi en Vechtstreek). De Regio Gooi en Vechtstreek kon ook (als enige) tijdig en correct de voorgeschreven gegevens aanleveren aan het CBS.
RegiPro.Net beschikt over een koppeling met de VIR (Multisignaal) en wordt in juli uitgebreid met de noodzakelijke koppelingen voor CORV en GBA-V.

RegiPro.Net voor Veilig Thuis heeft - naast de specifieke inrichting voor Veilig Thuis - de uitgebreide rapportage mogelijkheden en de volledig op maat te maken inrichting zoals alle RegiPro producten. Uiteraard met alle aandacht voor beveiliging en de mogelijkheid verschil in rechten en toegang te maken tot op gebruikersniveau.

Bent u geïnteresseerd in RegiPro.Net? Neem dan contact met ons op: T (030) 691 69 99.
 Meer...

Nieuw jasje
RegiPro.Net heeft een nieuw jasje. Kleurrijk, helder en overzichtelijk. Voor registratie van maatschappelijke dienstverlening, klachten en contacten.
Vanaf het najaar zullen klanten overgezet worden.
Wilt u vast een kijkje nemen?
Bel of mail ons, dan krijgt u toegang tot de nieuwe demonstratie versie.

 
 Meer...

RegiPro.Net gecertificeerd voor ZorgMail

RegiPro.Net is gecertificeerd voor het gebruik van ZorgMail, een beveiligd communicatiesysteem in de zorg. Dat betekent dat gebruikers van RegiPro.Net naast e-mail ook gebruik kunnen maken van ZorgMail om (vertrouwelijke) informatie over cliënten aan zorgverleners te zenden.

 Meer...

Vacaturebank Amsterdam vernieuwd

De vrijwilligersvacaturebank in Amsterdam is vernieuwd en uitgebreid. Naast een nieuwe opmaak voor vacatures en vrijwilligers is nu ook informatie over organisaties en bedrijfsprojecten beschikbaar. Bovendien is een beoordelingssysteem van organisaties toegevoegd, en de mogelijkheid om foto's te plaatsen bij vacatures en vrijwilligers. De vacaturebank maakt gebruik van RegiPro.

 Meer...

Onderhoudscontracten klassieke RegiPro

Bent u een houder van een onderhouds- en servicecontract voor de 'klassieke' RegiPro, lees dan de informatie op mijn.datawerken.nl, de ondersteuningssite voor klanten van Datawerken.

 Meer...

Vrijwilligersvacatures en maatschappelijke stageplaatsen op Internet

Met de Vacaturebank op Internet van Datawerken kunnen vrijwilligers en scholieren zich via Internet aanmelden en presenteren. Organisaties kunnen vacatures en maatschappelijke stageplaatsen plaatsen en beheren. Bovendien kan er on line bemiddeld worden. De vacaturebank heeft ook de mogelijkheid om het uw vacatures en stageplaatsen op te nemen in websites van de aanbiedende organisaties. De Vacaturebank op Internet van RegiPro is een uitbreiding van RegiPro.Net. U kunt dus ook vrijwilligers en vacatures toevoegen en beheren in RegiPro.Net. Daarnaast kunt u correspondentie afhandelen, contacten vastleggen en rapporten en managementinformatie maken.

 Meer...