Nieuws
Veilig Thuis
De VNG heeft vijf producten beoordeeld voor gebruik bij Veilig Thuis instellingen. RegiPro.Net van Datawerken is daar één van.
RegiPro.Net volgt het Informatieprotocol AMHK op de voet: melding, advies en onderzoek; met de mogelijkheid de dienstverlening uit te breiden met extra producten, zoals vervolgproducten, Wet Tijdelijk Huisverbod, AWARE en monitoring.
Aan de dossiers kunnen verschillende personen toegevoegd worden, waaronder ook ketenpartners waar mee wordt samengewerkt. Via e-mail wordt automatisch informatie aan die ketenpartners gevraagd. Met behulp van taken worden medewerkers herinnerd aan de noodzakelijke stappen die gezet moeten worden om het betreffende product volgens protocol af te handelen.

Op het moment van beoordelen was RegiPro.Net het enige product dat bij Veilig Thuis organisaties ook daadwerkelijk in gebruik is (Regio Gooi en Vechtstreek). De Regio Gooi en Vechtstreek kon ook (als enige) tijdig en correct de voorgeschreven gegevens aanleveren aan het CBS.
RegiPro.Net beschikt over een koppeling met de VIR (Multisignaal) en wordt in juli uitgebreid met de noodzakelijke koppelingen voor CORV en GBA-V.

RegiPro.Net voor Veilig Thuis heeft - naast de specifieke inrichting voor Veilig Thuis - de uitgebreide rapportage mogelijkheden en de volledig op maat te maken inrichting zoals alle RegiPro producten. Uiteraard met alle aandacht voor beveiliging en de mogelijkheid verschil in rechten en toegang te maken tot op gebruikersniveau.

Bent u geïnteresseerd in RegiPro.Net? Neem dan contact met ons op: T (030) 691 69 99.
 Meer...

Nieuw jasje
RegiPro.Net heeft een nieuw jasje. Kleurrijk, helder en overzichtelijk. Voor registratie van maatschappelijke dienstverlening, klachten en contacten.
Vanaf het najaar zullen klanten overgezet worden.
Wilt u vast een kijkje nemen?
Bel of mail ons, dan krijgt u toegang tot de nieuwe demonstratie versie.

 
 Meer...