Onze visie

Cliënt centraal
De cliënt staat steeds meer centraal, ook in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Om cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn en medewerkers maximaal te kunnen ondersteunen, zijn praktische softwareoplossingen onmisbaar. Softwareoplossingen waarmee gebruikers snel en gemakkelijk een totaalbeeld krijgen van de cliënt, zijn traject/dossier, persoonlijke netwerk en alle ketenpartners die daarbij betrokken zijn. Met als resultaat een snellere en betere dienstverlening voor cliënten en medewerkers.

Digitale communicatie
Daarbij is het belangrijk dat gebruikers op een gemakkelijke manier met cliënten en andere organisaties en contactpersonen kunnen communiceren. Via nieuwe communicatiemiddelen zoals internet, e-mail, social media, mobiele apparaten en ‘apps’. Digitale communicatie is een ontwikkeling die zich de komende jaren steeds verder zal doorzetten.

Praktijkgericht
Voor het ontwikkelen van softwareoplossingen die uw dagelijkse werk optimaal ondersteunen, is kennis en ervaring nodig van uw branche en producten, diensten, werkprocessen en cliënten. Daarom richt Datawerken zich vanaf het allereerste begin op organisaties in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Dat levert praktische softwareoplossingen op die het u gemakkelijk maken omdat daar veel praktijkervaring en kennis in verwerkt zijn.

Doelgericht
Wij beseffen dat softwareontwikkeling en technologie geen doelen op zich zijn, maar onmisbare hulpmiddelen voor u om uw doelen zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. Moderne hulpmiddelen om de kwaliteit van dienstverlening voor uw cliënten en opdrachtgevers te kunnen waarborgen. Wij speken over “fit for use”; softwareoplossingen die naadloos afgestemd zijn op uw dagelijkse werkzaamheden en de doelen die u wilt realiseren.

De afgelopen twee jaar hebben volgens het ANP minstens 8000 welzijnswerkers hun baan verloren door overheidsbezuinigingen. De overgebleven medewerkers moeten hetzelfde werk verrichten, maar met minder collega’s. Datawerken levert softwareoplossingen die u optimaal ondersteunen om deze uitdaging met succes aan te kunnen gaan.