Werkveld

  Wij werken in de Zorg voor:
• Ziekenhuizen.
• Thuiszorgorganisaties.
• Verzorging- en verpleeghuizen.
• Gehandicaptenzorgorganisaties.
• GGZ-organisaties.
• GGD'en.
• Jeugdzorgorganisaties.
• Eerstelijns organisaties.
• Patiëntenverenigingen en patiëntenplatforms
.

Wij werken in Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening voor:
• Brede Maatschappelijke Dienstverlening. 
• Algemeen Maatschappelijk Werk.
• School Maatschappelijk Werk.
• Bedrijfsmaatschappelijk Werk.
• Sociaal Raadslieden Werk.
• Schuldhulpverlening.
• Ouderenwerk en Ouderenadvies.
• Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg.
• Hulpdiensten en Steunpunten.
• Vrijwilligerscentrales.
• Gemeentelijke diensten (WMO).
• Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).
• Sociaal Cultureel Werk.
• Jongeren Werk
• Veilig Thuis.